Spread Feature # 3: Ang Ikaklit sa Aming Hardin

Ang Ikaklit sa Aming Hardin is having a book blog tour and it's stopping for 4 Spread Features culminating in a Book Review in The Library Mistress. 
Kuwento ni Bernadette Villanueva Neri
Guhit ni CJ de Silva
Salin sa Ingles ni Jennifer del Rosario-Malonzo
Layout ni Jennifer Padilla-Quintos
Inilimbag ng Publikasyong Twamkittens (2012)

Aklat-pambatang tumatalakay sa mga di-kumbensiyunal at di-tradisyunal na pamilya ang Ang Ikaklit sa Aming Hardin (2012). Partikular nitong tinutuunan ang mga hámong hinaharap ng isang batang may dalawang nanay.

 click to switch to a larger image

GIVEAWAY0 comments:

Post a Comment

Library Mistress Credits: Code by Emporium Digital